Strengere acceptatie nekt verhuisregeling

Door gebruik te maken van de verhuisregeling kunnen huizenkopers hun lage rente meenemen bij een verhuizing. Maar of dat in de praktijk ook echt kan, dat hangt volledig af van de nieuwe kredietbeoordeling die de geldgever bij zo´n verhuizing uitvoert, zegt MoneyView.

Bestaande klanten worden niet anders behandeld dan nieuwe aanvragers, blijkt uit onderzoek van MoneyView. Dat laat tevens zien dat ook de voorwaarden waaronder een verhuisregeling wordt toegepast, van bank tot bank kunnen verschillen.

Van 61 annuïtaire hypotheken is de verhuisregeling onderzocht. MoneyView: “Inmiddels kennen alle hypotheekverstrekkers een verhuis- of meeneemregeling, op één product na (de Investeringshypotheek van NIBC).” Wat volgens NIBC ook niet vreemd is, omdat de investeringshypotheek een product is voor verhuur, niet voor eigen bewoning. “Logisch dat deze geen verhuisregeling kent. Daar gelden te specifieke voorwaarden voor”, aldus Richard Leijnse, directielid NIBC.

De laatste geldverstrekker die die mogelijkheid nog niet had was Philips Pensioenfonds, maar ook hun klanten kunnen sinds kort de rente meeverhuizen.

De resultaten

Onderling verschillen de verhuisregelingen nogal van elkaar. Bij 4 aanbieders moet de oude woning eerst verkocht zijn voordat men van de regeling gebruik kan maken. Bij 54 van de 61 onderzochte producten is het mogelijk om de rente per leningdeel mee te verhuizen. Bij 4 producten dient de nieuwe hypotheek uiterlijk te passeren op de datum dat de oude hypotheek is afgelost. Bij 6 producten dient bij het meenemen van de hypotheek de nieuwe hypotheekakte binnen 3 maanden getekend te worden. Bij het overgrote deel, 43 producten, hoeft de nieuwe akte echter pas binnen 6 maanden getekend te worden. Bij 7 producten varieert deze termijn zelfs van 9 tot 15 maanden.

Wanneer een aanbieder het toestaat om de nieuwe woning aan te kopen voordat de oude is verkocht dan blijft bij 22 van de 61 onderzochte producten de oude lening tegen de contractrente doorlopen. Bij 7 producten wordt deze omgezet naar variabele rente en krijgen 6 producten het tarief van het overbruggingskrediet, 6 krijgen het 1-jaarstarief, 7 het 2-jaarstarief en bij 1 product wordt het 5-jaarstarief gehanteerd. Van 6 producten zijn de gegevens hierover niet ontvangen.

Oude klant, nieuwe beoordeling

Er zijn situaties denkbaar waarbij de klant bij verhuizen niet meer voldoet aan de acceptatiecriteria van zijn huidige geldverstrekker, hetzij doordat die criteria aangescherpt zijn of omdat de persoonlijke situatie van de consument is veranderd. Bijvoorbeeld als hij in de tussentijd zelfstandig ondernemer is geworden, flexwerker of vlak voor de pensioendatum staat. Het is in die gevallen niet altijd mogelijk om de oude lening mee te verhuizen naar de nieuwe woning.

MoneyView noemt de verhuisregeling dan ook een mooie voorwaarde om in geval van een lage contractrente de lopende rentevaste periode af te kunnen maken bij een nieuwe woning. “Maar in de praktijk blijkt dat klanten er lang niet altijd gebruik van kunnen maken. Banken maken geen onderscheid tussen bestaande en nieuwe klanten bij de beoordeling van de kredietrisico´s. Een mooie verhuisregeling kan daardoor zomaar waardeloos blijken.”